Sürü İdarə Sistemi

Kiçik və iri həcimli heyvandarlığın ayrılmaz hissələrindən biri də sürü idarə sistemidir. Heyvanın qızğınlığı, hərəkəti, süd məhsuldarlığı başda olmaqla əsas məlumatları əldə etmək mümkündür.

NİYƏ SÜRÜ İDARƏ SİSTEMİ

Kiçik təsərrüfatlarda heyvanların qızğınlıq, xəstəlik , süd verimini və s gözlə müşahidə etmək olur. Lakin böyük təsərrüfatlarda bu kimi prosesləri gözlə müşahidə etmək mümkün deyildir. Odur ki, Sürü idarə sisteminə ehtiyac duyulur.
Bu sistem, ferma içərisində 150 metr aralıqla antenlər quraşdırılır. Heyvanların qulağına (çip) , ayaqlarına (laktivator) yaxud boynuna (responder) taxılmış cihazlar , heyvanın gündəlik addım , gövüş sayını o cümlədən neçə saat yatmağı barədə məlumatları əldə etmək mümkündür. Həmçinin, qızğınlığı barədə məlumatları həmin antenlər vasitəsi ilə ofisdəki kompüterə yaxud mobil telefona ötürür. Beləliklə də, sahibkar ofis içərisindən heyvanlar haqqında lazımi məlumat əldə edə bilir. Belə ki, əgər heyvanın sağlıq problemi varsa yaxud heyvan qızğınlıq dönəmindədirsə daha tez və effektli müdaxilə edilə bilir.
damazlıq sağmal heyvan umut agro

864

DAMAZLIQ HEYVAN

aqro texnika umut agro

600

HEKTAR ƏKİN ƏRAZİSİ

fermada ağ qara inək umut agro

98

AQRO TEXNİKA

ferma quruluşu və təchizatı umut agro

11

FERMA QURULUŞU